Bijles Scheikunde

none

Scheikunde

Het mooie van scheikunde

Ik doceer het vak scheikunde op onder en bovenbouw niveau!

De scheikunde (of chemie) bestudeert de samenstelling en bouw van stoffen (verbindingen) en hun wisselwerkingen. Het speelt een grote rol in het leven van alledag. Alles om je heen, alles wat je aanraakt, ruikt of proeft, is een chemische stof, opgebouwd uit moleculen en/of atomen.

Scheikunde is een brede, centrale wetenschap. Het helpt de processen te doorgronden die bepalend zijn voor onze gezondheid en het is cruciaal voor het ontwerp van nieuwe, energiezuinige materialen. Nederland heeft een rijke geschiedenis zowel in het scheikundige onderzoek zelf als het toepassen ervan. De chemische industrie is van grote betekenis voor de Nederlandse economie.

De scheikunde is sterk verwant met de natuurkunde en de biologie. Als vuistregel geldt dat chemici vooral geïnteresseerd zijn in interacties en processen waarbij de elektronen van een atoom van belang zijn. De focus van natuurkundigen ligt vooral bij de atoomkern. Voor biologen is de scheikunde vooral relevant in relatie tot levende systemen.